Nasze rozwiązania

W jaki sposób P-2 może pomóc ci w realizacji własnych potrzeb?

Nasza wysoko wykwalifikowana kadra i doświadczeni doradcy troszczą się o satysfakcję każdego naszego Klienta.

Tworzymy niesamowite produkty

Platforma INVENTORY

Platforma Inventory to całkiem nowe spojrzenie na pracę Elektrowni. Platforma składa się z kilku modułów pomagających pracownikom w wykonywaniu swoich normalnych czynności w pracy. System specjalnie dedykowany do energetyki (powstaje we współpracy z firmami energetycznymi), posiada pełna informacje „statyczna” o urządzeniach (dokumentacja, schematy, polecenia pracy, wykonane remonty, przeglądy) oraz informację „dynamiczna” – dostęp po HART, OPC, APII. Na tej podstawie byliśmy w stanie stworzyć wielowymiarowe narzędzie pomagające w diagnostyce urządzeń energetycznych i nie tylko.

Forecaster

Serwis Forecaster został stworzony przez grupę zapaleńców o szerokim spectrum zainteresowań biznesowo-technicznych.Forecaster to kompleksowe narzędzie dla analityków specjalizujących się w handlu energią elektryczną - nie tylko na rynku polskim. Stworzyliśmy platformę prognozy cen energii elektrycznej opartą na skomplikowanych modelach matematycznych. Forecaster codziennie zasilany jest danymi pobieranymi z TGE oraz ze strony operatora systemu energetycznego. Tworząc Forecastera chcieliśmy zaprezentować wszelkie możliwe dane rynkowe na jednej stronie internetowej w prosty i klarowny sposób.

EnergyPortal online

EnergyPortal online został stworzony z myślą o polskim rynku energii. Wszystkie wdrożone funkcjonalności wynikały z istotnych potrzeb biznesowych klienta. Unikalną cechą systemu jest integracja tych funkcjonalności w jednym, spójnym systemie. To najnowocześniejszy system do obsługi spółek obrotu energią, w tym spółek będących podmiotami odpowiedzialnymi za bilansowanie. To produkt gotowy do wdrożenia, ciągle rozwijany i używany. System opiera się o skalowalną architekturę pozwalającą na obsługę setek tysięcy punktów poboru energii przy efektywnym wykorzystaniu zasobów sprzętowych.

Tungsten

Tungsten aplikacja do prognozowania zapotrzebowania na ciepło dla miast. Jest przeznaczona głównie dla wytwórców energii cieplnej jakimi są Ciepłownie i Elektrociepłownie. Zaawansowane algorytmy Ekonomicznego Rozdziału Obciążeń (ERO) które posiada Tungsten wykorzystywane są głównie przez służby planowania produkcji w elektrowniach i elektrociepłowniach. Poprawne opracowanie algorytmów ERO wymaga w szczególności rozwiązywania połączonych ze sobą zagadnień optymalizacji i prognozowania z uwzględnieniem rachunku prawdopodobieństwa i analizy błędów.

PIA

Skomplikowanie prowadzenia procesu technologicznego wymaga zastosowania wielu złożonych układów regulacji i wielu różnych elementów wykonawczych takich jak napędy czy zawory. Dlatego ekonomicznie uzasadnione jest prowadzenie nadzoru nad jakością regulacji procesu. Propozycją dla każdego inżyniera, odpowiedzialnego za efektywne i bezpieczne prowadzenie procesów technologicznych jest System umożliwiający kontrolę jakości układów regulacji. Ma on za zadanie wspomóc przy podejmowaniu decyzji odnośnie stanu mechanizmów odpowiedzialnych za kontrolę procesu oraz wskazywać zaobserwowane uchyby wpływające na proces. Każda, nawet niewielka zmiana w procesie regulacji ma realne przełożenie na koszty całego procesu!

ELM

Dla efektywnego zarządzania posiadanym majątkiem (asset management) niezbędne jest przechowywanie informacji o wydarzeniach i czynnościach wpływających na żywotność urządzeń oraz jakość produktów. Każde urządzenie, czy instalacja techniczna cechuje cykl życia – od jego budowy, rozruchu, eksploatacji do zniszczenia. Informacje gromadzone w systemie pozwalają na określenie stanu technicznego urządzenia oraz dokumentują pełną historię zdarzeń. Dlatego też zastosowanie rozwiązań klasy ELM (Equipment Lifecycle Management) stanowi pomost pomiędzy zagadnieniami ekonomicznymi w zarządzaniu, a koniecznością przechowywania i zarządzania czysto techniczną informacją o urządzeniu.

DP reports

Moduł został stworzony głównie dla wydziału ruchu w elektrowniach i elektrociepłowniach, nie mniej jednak możliwości modyfikacji istniejących struktur pozwalają na dostosowanie aplikacji do swoich własnych potrzeb. DP reports to narzędzie dla kierowników zmiany bloków, dyżurnych inżynierów ruchu, operatorów, obchodowych oraz kadry zarządzającej. Przewidzieliśmy interfejsy komunikacyjne pozwalające na dostarczanie danych do aplikacji z systemów takich jak PI, SOWE, czy też SAP. Ewidencja raportów pozwala użytkownikom na nieograniczony dostęp do historycznych, już zatwierdzonych raportów zmianowych.

zweryfikujmoc.pl

Kalkulator mocy zamówionych to darmowe i proste w obsłudze narzędzie służące do weryfikacji mocy zamówionych dla ciepła w budynkach wielorodzinnych. Dzięki niemu dowiesz się, czy wartość mocy zamówionej w budynku jest prawidłowo dopasowana do rzeczywistego zużycia ciepła. Co więcej, oszacujemy potencjał możliwych do uzyskania oszczędności kosztowych z tytułu zmiany mocy zamówionej dla ciepła. Aplikacja jest owocem naszych wieloletnich badań oraz setek realizacji z zakresu audytów energetycznych na terenie całej Polski.

Call Scripts

Nejlepsze rozwiązanie sprzedażowe dla małych i średnich firm z dostępem dla każdego pracownika. Aplikacja sprzedawana jest w modelu SAAS - bez konieczności posiadania własnego serwera. Proste dodawanie nowych skryptów rozmów oraz ich edycja i publikacja zmian trwaja zaledwie kilka sekund. Narzędzie wyposażone jest także w raporty użycia skryptów, pozwala także na testy ich znajomości. Żeby korzystaćz aplikacji potrzebna jest tylko przeglądarka internetowa.

SYPIA

Celem projektu było na podstawie zebranych danych z bezpilotowej platformu latającej wykrywanie zagrożeń dotyczących infrastruktury liniowej - sieci elektroenergetycznej. Aplikacja wykrywa naruszenie strefy bezpieczeństwa wokół przewodów wysokiego napięcia mogących spowodować przebicie do gruntu. W ramach projektu udało się stworzyć dwa moduły, pierwszy z nich 'interfejs użytkownika' dostarcza użytkownikowi informacji z przelotów dronem nad liniami wysokiego napięcia, generuje elektroniczną mapę 3d terenu na którym była przeprowadzana misja z naniesionym na nią przebiegiem linni wraz z korytarzem bezpieczeństwa. Drugim modułem jest tzw. system przetwarzania odpowiedzialny za przetwarzanie danych otrzymanych z samolotu bezzałogowego.

Pensaki

Kalkulator mocy zamówionych to darmowe i proste w obsłudze narzędzie służące do weryfikacji mocy zamówionych dla ciepła w budynkach wielorodzinnych. Dzięki niemu dowiesz się, czy wartość mocy zamówionej w budynku jest prawidłowo dopasowana do rzeczywistego zużycia ciepła. Co więcej, oszacujemy potencjał możliwych do uzyskania oszczędności kosztowych z tytułu zmiany mocy zamówionej dla ciepła. Aplikacja jest owocem naszych wieloletnich badań oraz setek realizacji z zakresu audytów energetycznych na terenie całej Polski.

Świadczymy usługi związane z obrotem energią elektryczną

P-2 Sp. z o. o. świadczy usługi dla segmentu rynku energetycznego jakim jest sprzedaż energii elektrycznej w Polsce, możliwej od 2007 roku w ramach zasady TPA (Third Part Access), która przyczynia się do demonopolizacji rynku. Prowadzi doradztwo w obrocie na krajowym i międzynarodowym hurtowym rynku energii elektrycznej oraz pomoc przy sprzedaży energii elektrycznej klientom indywidualnym oraz biznesowym.
Skoncentrowaliśmy nasze działania nie tylko na budowaniu pozytywnych relacji z naszymi partnerami lecz również na pozyskiwaniu klientów na rynku komercyjnym.

Wykonywanie audytów energetycznych

Jako firma zajmujemy się także przygotowaniem ekspertyz, które określają stan faktyczny, w jakim znajduje się dany obiekt, linia produkcyjna itp. Celem naszych ekspertyz jest wskazanie odpowiednich rozwiązań technicznych, organizacyjnych oraz formalnych, które będą prowadzić do racjonalizacji zużycia mediów (energia elektryczna, ciepło, gaz).