Trochę o nas

Pic

Nasze doświadczenie

Firma P-2 powstała w czerwcu 2010 roku. Od początku działalności firmy za jej cel było dostarczanie specjalizowanych rozwiązań dla przemysłu oraz budowa własnych produktów informatyczno – analitycznych. W odróżnieniu od klasycznych działań w zakresie oprogramowania (integracja, wdrażanie gotowych produktów) pragniemy dostarczać naszym klientom oprogramowanie bazujące na wiedzy i doświadczeniu naszym i naszych klientów.
Działalność firmy w zakresie oprogramowania skupia się na analizie złożonych problemów związanych z przetwarzaniem dużej ilości danych. Poprzez termin „duża ilość danych” rozumiane jest równoległe przetwarzanie danych z ponad 20 tysięcy urządzeń źródłowych (stanowiące źródło danych analitycznych).

Realizacje oraz wdrażania systemów informatycznych

Posiadamy praktyczną, głęboką wiedzę, związaną z wcześniejszymi wdrożeniami systemów informatycznych w przemyśle. Wiedza ta obejmuje zarówno aspekty techniczne jak i merytoryczne (związane z podstawami formalno-prawnymi prowadzonych obliczeń zgodnie z obowiązującymi normami i rozporządzeniami). Nasze dotychczasowe doświadczenia z wdrażania systemów informatycznych w przemyśle pozwalają nam na szczegółową analizę procesów handlowych, ich wspomagania oraz optymalnego prowadzenia. Oferowany zakres usług jest realizowany przez zespół prezentujący wysoki poziom fachowości. Zespół ten obejmie ekspertów firmy posiadających głęboką wiedzę branżową z dziedziny zarządzania ryzykiem jak i informatyki, specjalizujących się w projektowaniu rozwiązań dedykowanych dla przemysłu.

Obsługa obrotu energią elektryczną

P-2 Sp. z o. o. świadczy usługi dla segmentu rynku energetycznego jakim jest sprzedaż energii elektrycznej w Polsce, możliwej od 2007 roku w ramach zasady TPA (Third Part Access), która przyczynia się do demonopolizacji rynku. Prowadzi doradztwo w obrocie na krajowym i międzynarodowym hurtowym rynku energii elektrycznej oraz pomoc przy sprzedaży energii elektrycznej klientom indywidualnym oraz biznesowym. Od 2010 roku spółka P-2 Sp. z o. o. prowadzi dla swoich Klientów usługi konsultingowe. Legitymujemy się doświadczeniem nabytym w praktyce, które stale jest powiększane. Jesteśmy zorientowani w zarządzaniu ryzykiem związanym ze zbilansowaniem energii elektrycznej dla naszych klientów. Jako odpowiedzialny i solidny partner uzyskaliśmy pozytywne referencje firmy, która dba w imieniu naszych Klientów o ich sprawy.

Realizacje audytów energetycznych

Firma P-2 Sp. z o. o. zajmuje się przygotowaniem ekspertyz, które określają stan faktyczny, w jakim znajduje się dany obiekt, linia produkcyjna itp. Celem naszych ekspertyz jest wskazanie odpowiednich rozwiązań technicznych, organizacyjnych oraz formalnych, które będą prowadzić do racjonalizacji zużycia mediów (energia elektryczna, ciepło, gaz). Audyt pozwala na oszacowanie opłacalności modernizacji pod kątem zysków, kosztów, czasu zwrotu kosztów oraz innych ekonomicznych aspektów przedsięwzięcia. Jest to wieloaspektowa, ale miarodajna procedura, która daje możliwość przygotowania najkorzystniejszej oferty dla Klienta. Ze względu na złożoność każdego obiektu, każde zlecenie realizowane przez P-2 ma charakter indywidualny. Audyty wykonywane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku.


Dariusz

Dariusz Cygan


DevOps, Software Engineer

Pic

Piotrek Aleksiejuk


Engineer, Analyst

Pic

Krzysiek Rutkowski


Software Engineer

Pic

Monika Murawska


Software Engineer

Pic

Marcin Rogowski


Software Engineer

Pic

Przemek Dyrda


QA, Analyst

Nasi pracownicy

Nasza wysoko wykfalifikowana kadra zapewnia nadzór nad całością procesu przetwarzania – przy czym poszczególni eksperci dziedzinowi specjalizują się w wybranych zagadnieniach, natomiast synergię ich pracy zapewnia kadra managerska, obejmująca swoim działaniem nie tylko zagadnienia zarządzania pracą ale również obszary merytoryczne. W filozofii działania naszej firmy stawiamy na maksymalizację pozytywnych efektów naszych działań. Dlatego też biorąc pod uwagę specyfikę rynku pracy a w szczególności popytu i podaży na ekspertów oraz ich dostępność zdecydowaliśmy się na outsourcingowy charakter działalności: eksperci dziedzinowi są wynajmowani „na zewnątrz” natomiast kluczowe osoby merytoryczne stale współpracują z firmą na zasadzie długoterminowych umów cywilnoprawnych. Kolejnym ważnym dla nas obszarem jest stały dostęp do wiedzy. Dlatego też szeroko współpracujemy ze środowiskami uczelnianymi, które zapewniają nam stały dostęp do nowinek technicznych i wyników eksperymentów. Nierzadko też podejmujemy typowe działania z obszaru badań i rozwoju gdyż specyfika naszych rozwiązań wymaga od nas wykorzystywania niestandardowych i prototypowych.

Pic

Paweł Kalbarczyk


CEO, Engineer, Analyst

Pic

Katarzyna Murawska


Analyst

Pic

Piotr Kryska


CEO, Software Engineer