Najnowsze wiadomości

Want to make your design business a success? Start here.

04 sierpień 2015 przez P-2

Konkurs

W związku z realizowanym projektem Nr POIG.01.04.00-24-087/13, tytuł Projektu: „System Patrolowania i Analizy - SYPIA” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych zapraszamy do składania oferty cenowej na dostawę oprogramowania komputerowego.

17 sierpień 2015 przez P-2

Konkurs

W związku z realizowanym projektem Nr POIG.01.04.00-24-087/13, tytuł Projektu: „System Patrolowania i Analizy - SYPIA” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych zapraszamy do składania oferty cenowej na dostawę bramki internetowej w której skład wchodzą: PC engine (router) Obudowy do PC engine Kartę miniPCI-e Zasilacz Wszystkie niezbędne informacje zamieszczone zostały w dołączonym poniżej pliku:

17 sierpień 2015 przez P-2

Konkurs

W związku z realizowanym projektem Nr POIG.01.04.00-24-087/13, tytuł Projektu: „System Patrolowania i Analizy - SYPIA” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych zapraszamy do składania oferty cenowej na sprzęt komputerowy. Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego zgodnie z załączonym wykazem – załącznik 1 Wszystkie niezbędne informacje zamieszczone zostały w dołączonym poniżej pliku:

Icons made by Darius Dan from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY